Kim jesteśmy

Podstawowym kierunkiem działalności  gospodarczej FUH WERAT jest prowadzenie obsługi księgowej, podatkowej i ZUS-owskiej firm i osób prowadzących  działalność gospodarczą. Obsługa prowadzona jest w Niepołomicach - os. Królowej Bony  7. Właścicielem biura i główną księgową jest mgr Lidia Tomaszewska-Trzepla, która zdała egzamin kompetencyjny w Ministerstwie Finansów i uzyskała świadectwo kwalifikacyjne MF w roku 1996.